KU Leuven disclaimer webpagina's

De inhoud van deze webpagina is afkomstig van de onderaan vermelde auteur en/of dienst en verbindt niet noodzakelijk de KU Leuven, tenzij het een pagina betreft die officieel is ondergebracht onder de onderwijs- en examenreglementering. Door de snelle evolutie van de wetgeving en onze (onderwijs)omgeving, blijft het mogelijk dat de informatie niet volledig accuraat is. De KU Leuven kan waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten. De gegevens op deze pagina zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige stand van kennis. De KU Leuven is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

The contents of this webpage are provided by the individual and/or office stated below. Unless the page falls under the university’s Regulations for Teaching and for Examinations, KU Leuven is not bound by the information provided. On account of the rapid evolution of legislation and our higher education environment, it is possible that the information is no longer completely accurate. Where necessary, KU Leuven can adjust and update faulty information. KU Leuven has taken all reasonable care to ensure that all information available on its websites is accurate at the time of publication and on the basis of the current state of knowledge. KU Leuven is not responsible for the content of any links to external organisations that are referred to on its website.